Account aanmaken

Bent u van plan een vergunning aan te vragen? Dan heeft uw onderneming een account nodig.

Hieronder kunt u dit aanmaken. Uw eventuele gemachtigde kan dit ook namens uw onderneming doen. Het e-mailadres dat u opgeeft, gebruiken wij om met u te communiceren als u een aanvraag indient.

Let op:
- Per KvK-nummer kan er één account worden aangemaakt.
- Een e-mailadres kan aan één account worden gekoppeld. Wilt u meerdere accounts aanmaken? Gebruik dan verschillende e-mailadressen.

Vul KvK nummer in.
Upload hier een gewaarmerkt KvK-uittreksel van maximaal drie maanden oud.
Toegestane bestandsformaten .pdf. jpg. png. Maximaal 2MB.
Vul KvK uittreksel(s) in. U kunt alleen de bestandstypes .pdf. jpg. png uploaden Bestand mag niet groter zijn dan 2 megabytes.
Vul uw voor- en achternaam in. Naam mag niet langer dan 255 karakers zijn. uw voor- en achternaam mag alleen uit letters en nummers bestaan.
Vul uw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in. E-mailadres mag niet langer dan 255 karakers zijn.
Minimaal 8 karakters en tenminste 1 hoofdletter, kleine letter, cijfer en leesteken.
Vul uw wachtwoord in. Wachtwoord moet minimaal 8 karakers lang zijn.
De wachtwoorden komen niet overeen.